7ბ


ნათია ამყოლაძედამრიგებელი: ნათია ამყოლაძე

 

ალაშვილი გიორგიალაშვილი გიორგი
ბერუაშვილი გიორგიბერუაშვილი გიორგი
ელერდაშვილი ნიკოლოზიელერდაშვილი ნიკოლოზი
ვარდიაშვილი დავითივარდიაშვილი დავითი
ინაშვილი ქეთევანიინაშვილი ქეთევანი
კარტოზია ქრისტინეკარტოზია ქრისტინე
მალანია თინათინიმალანია თინათინი
მერკვილიშვილი თამარიმერკვილიშვილი თამარი
მუსერიძე ნინომუსერიძე ნინო
ნანობაშვილი დანინანობაშვილი დანი
ონიანი რატიონიანი რატი
ჟღენტი ნიკოლოზიჟღენტი ნიკოლოზი
სულოიანი დიანასულოიანი დიანა
ქორიძე ჯუმბერიქორიძე ჯუმბერი
ჯიბრაძე ნატალიაჯიბრაძე ნატალია
შიუკაშვილი დავითიშიუკაშვილი დავითი
ჩაჩანიძე გოგიაჩაჩანიძე გოგია
შენგელია ნანიშენგელია ნანი
ცარციძე გიორგიცარციძე გიორგი