11ა


მაია ჩიკვაიძედამრიგებელი: მაია ჩიკვაიძე

 

აბრამიშვილი ლიკააბრამიშვილი ლიკა
ბეჟაშვილი მირიანიბეჟაშვილი მირიანი
ბოლქვაძე მარამიბოლქვაძე მარიამი
გვარამია გვანცაგვარამია გვანცა
გვაზავა გიგაგვაზავა გიგა
ელკანიშვილი ანაელკანშვილი ანა
ეღიკაური ქეთევანიეღიკაური ქეთევანი
ვაშაკიძე ბორისივაშაკიძე ბორისი
ინაშვილი ანიინაშვილი ანი
იორდანიშვილი მიხეილიიორდანიშვილი მიხეილი
კეთილაძე თამარიკეთილაძე თამარი
კიკაბიძე ციცინოკიკაბიძე ციცინო
კორინთელი თემურიკორინთელი თემური
ლაბაძე ანალაბაძე ანა
მამასახლისი ლევანიმამასახლისი ლევანი
მეტრეველი სალომემეტრეველი სალომე
ნიკოლაიშვილი გიორგინიკოლაიშვილი გიორგი
სამხარაძესამხარაძე ელენე
სვანიძე ნელისვანიძე ნელი
სუმბაძე ნინოსუმბაძე ნინო
სტეფანიშვილი დეასტეფანიშვილი დეა
სტვილია თინათინისტვილია თინათინი