8ბ


მადონა გაჩეჩილაძე-დავითაშვილიდამრიგებელი: მადონა გაჩეჩილაძე-დავითაშვილი

 

ბაღუშვილი დავითიბაღუშვილი დავითი
ბროლაძე ნინობროლაძე ნინო
გარსევანიშვილი ბექაგარსევანიშვილი ბექა
გომელაური ირინაგომელაური ირინა
დარახველიძე ნანადარახველიძე ნანა
დოლიძე მარიამიდოლიძე მარიამი
იორდანიშვილი ანაიორდანიშვილი ანა
კავთიაშვილი ლუკაკავთიაშვილი ლუკა
კასრაძე პაპუნაკასრაძე პაპუნა
კეკელიძე მარიამიკეკელიძე მარიამი
ლაიზანი ლუკალაიზანი ლუკა
მაჩაბელი მარიამიმაჩაბელი მარიამი
მარგიანი გოგამარგიანი გოგა
მეტრეველი ნათიამეტრეველი ნათია
მილაშვილი ლუკამილაშვილი ლუკა
მოსიაშვილი მარიამიმოსიაშვილი მარიამი
ნერგაძე სოფიონერგაძე სოფიო
ონიანი ლიზაონიანი ლიზა
ფირანიშვილი ლევანიფირანიშვილი ლევანი
ფურცელაძე ანდრიაფურცელაძე ანდრია
ჭუმბურიძე ლუკაჭუმბურიძე ლუკა
ჭარხალიშვილი მარიამიჭარხალიშვილი მარიამი
შენგელია გიორგიშენგელია გიორგი