5ა


ნანული გოზალიშვილიდამრიგებელი: ნანული გოზალიშვილი

 

აბაშიძე ნუცააბაშიძე ნუცა
ბერიძე დავითიბერიძე დავითი
ბერუაშვილი გვანცაბერუაშვილი გვანცა
გიგატაძე მარიამიგიგატაძე მარიამი
დონდუა ლეილადონდუა ლეილა
ვარდანაშვილი მარიამივარდანაშვილი მარიამი
კვარაცხელია გიორგიკვარაცხელია გიორგი
კინტირაია დავითიკინტირაია დავითი
კეკელია თენგიზიკეკელია თენგიზი
კარტოზია რეზიკარტოზია რეზი
ლებანიძე ლადოლებანიძე ლადო
პაპუაშვილი მარიამიპაპუაშვილი მარიამი
სიფრაშვილი ლიზისიფრაშვილი ლიზი
ტატუნაშვილი მარიამიტატუნაშვილი მარიამი
ღუდუშაური ლუკაღუდუშაური ლუკა
შაგოიანი ლუკაშაგოიანი ლუკა
ჩიბირანაშვილი მარიამიჩიბირანაშვილი მარიამი
ჭულუხაძე ნიკაჭულუხაძე ნიკა
ჩიქოვანი გიორგიჩიქოვანი გიორგი