12ა


თამარ ტატიშვილიდამრიგებელი: თამარ ტატიშვილი

 

ახალკაცი ნიკოლოზიახალკაცი ნიკოლოზი
ბერიძე ანაბერიძე ანა
გოგუა ანაგოგუა ანა
გურგენიძე თამახიგურგენიძე თამაზი
ელიოზაშვილი გიორგიელიოზაშვილი გიორგი
კაკაბაძე ქეთევანიკაკაბაძე ქეთევანი
კახნიაშვილი ნიკაკახნიაშვილი ნიკა
კვირიკაშვილი მარიამიკვირიკაშვილი მარიამი
კუტუბიძე დიანაკუტუბიძე დიანა
მოსეშვილი ქეთევანიმოსეშვილი ქეთევანი
მუსელიანი სოფიომუსელიანი სოფიო
ნებიერიძე მარიამინებიერიძე მარიამი
ოდიკაძე მარიამიოდიკაძე მარიამი
ოსეფაშვილი ბელაოსეფაშვილი ბელა
პაპაშვილი დავითიპაპაშვილი დავითი
სიხარულიძე რევაზისიხარულიძე რევაზი
შუშიაშვილი ქეთევანიშუშიაშვილი ქეთევანი
ქარცივაძე ელისაბედიქარცივაძე ელისაბედი
ცქიტაშვილი ლიაცქიტიშვილი ლია
ხუციშვილი სალომეხუციშვილი სალომე