7ბ


ნანა მჭედლიშვილიდამრიგებელი: ნანა მჭედლიშვილი

 

გოგრიჭიანი თორნიკეგოგრიჭიანი თორნიკე
კოხრეიძე ნიკაკოხრეიძე ნიკა
გმდივანი ქეთევანიმდივანი ქეთევანი
მოსიძე ივანემოსიძე ივანე
მოსიძე ლიზიგმოსიძე ლიზი
მჭედლიშვილი ლევანიმჭედლიშვილი ლევანი
ნასყიდაშვილი მარიამინასყიდაშვილი მარიამი
ფილიპაძე მიეხილიფილიპაძე მიხეილი
ფოფხაძე ნინოფოფხაძე ნინო
ჩალაგაშვილი ლუკაჩალაგაშვილი ლუკა
შენგელია ნინოშენგელია ნინო
ჯოჯუა ბიჭიკოჯოჯუა ბიჭიკო
ოქროპირიძე მარიამიოქროპირიძე მარიამი
ცომაია ლუკაცომაია ლუკა
ჩემია ეკატერინეჩემია ეკატერინე
ქორიძე მაგულიქორიძე მაგული