6ა


ნინო დავრაშელიძედამრიგებელი: ნინო დავრაშელიძე

 

აბაიშვილი თამარიაბაიშვილი თამარი
ბატკუაშვილი ირაკლიბატკუაშვილი ირაკლი
ბროლაძე ლევანიბროლაძე ლევანი
გამთენძე ელენეგამთენაძე ელენე
დანიბეგაშვილი თევდორედანიბეგაშვილი თევდორე
ქამფარაძე თეონაზამფარაძე თეონა
ლატარია ნუნულატარია ნუნუ
მაისურაძე ლევანიმაისურაძე ლევანი
მანჯგალაძე მარიამიმანჯგალაძე მარიამი
მირცხულავა ელენემირცხულავა ელენე
სამხარაძე ელენესამხარაძე ელენე
თაბატაძე მარიამითაბატაძე მარიამი
ფარცხალაძე ნოდარიფარცხალაძე
ჩიხლაძე საბაჩიხლაძე საბა
ცხოვრებაძე ლუკაცხოვრებაძე ლუკა
წიქრიშვილი გიორგიწიქრიშვილი გიორგი