8ა


ქეთევან ლომთაძედამრიგებელი: ქეთევან ლომთაძე

 

გაზდელიანი ვანიკოგაზდელიანი ვანიკო
გაჩეჩილაძე დავითიგაჩეჩილაძე დავითი
გიგილაშვილი გიორგიგიგილაშვილი გიორგი
გურგენიძე გაგაგურგენიძე გაგა
დოლიძე კონსტანტინედოლიძე კონსტანტინე
თოფურია დავითითოფურია დავითი
კუტალია დავითიკუტალია დავითი
კუტალია დიმიტრიკუტალია დიმიტრი
ლებანიძე ანალებანიძე ანა
მღებრიშვილი გიორგიმღებრიშვილი გიორგი
ნადირაძე მარიამინადირაძე მარიამი
ნათაძე გიორგინათაძე გიორგი
ტატიაშვილი ვახტანგიტატიაშვილი ვახტანგი
ფანცულაია თათიაფანცულაია თათია
ქირია მარიამიქირია მარიამი
ჩხაიძე თამარიჩხაიძე თამარი
ჭინჭარაული ერეკლეჭინჭარაული ერეკლე
ჭულუხაძე ნანაჭულუხაძე ნანა
ორმოცაძე ნათიაორმოცაძე ნათია