9ბ


მაია ამირანაშვილიდამრიგებელი: მაია ამირანაშვილი

 

არაჩაშვილი არსენარაჩაშვილი არსენ
არჯევანიძე ნინოარჯევანიძე ნინო
ბარტყულაშვილი დავითიბარტყულაშვილი დავითი
ბუზალაძე ლევანიბუზალაძე ლევანი
ბროლაშვილი სოფობროლაშვილი სოფო
გვარამაძე ანაგვარამაძე ანა
ენჯიბაძე მარიამიენჯიბაძე მარიამი
ზაალიშვილი ზურაბიზაალიშვილი ზურაბი
თოლორაია ეთერითოლორაია ეთერი
კაპანაძე ელიზავეტაკაპანაძე ელიზავეტა
კვირიკაშვილი ანაკვირიკაშვილი ანა
კობახიძე ნოდარიკობახიძე ნოდარი
კოკოლაშვილი თამარიკოკოლაშვილი თამარი
კოხრეიძე გიორგიკოხრეიძე გიორგი
მაჭარაშვილი სოფომაჭარაშვილი სოფო
მირცხულავა ნინომირცხულავა ნინო
მიხელიძე მარიამიმიხელიძე მარიამი
გმოსიძე გიორგიმოსიძე გიორგი
ნარიმანიძე ნიკანარიმანიძე ნიკა
ნიკოლეიშვილი მარიამინიკოლეიშვილი მარიამი
ოსაძე ნინოოსძე ნინო
სონიძე გიორგისონიძე გიორგი
სხირტლაძე თამთასხირტლაძე თამთა
ქარჩავა ზურაბიქარჩავა ზურაბი
ქორიძე დავითიქორიძე დავითი
ქელბაქიანი ეკატერინექელბაქიანი ეკატერინე
ჩხაიძე დეაჩხაიძე დეა
ხოშტარია ანახოშტარია ანა
ჭელიძე სოფოჭელიძე სოფო