2012 წლის კურსდამთავრებულები


გვანცა ხაბალაშვილიგვანცა ხაბალაშვილი – თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ESM)
ცილიკიშვილი სოფიკო – თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ESM)
მუსელიანი ელენე – თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ESM)
გვანცა აბაშიძეაბაშიძე გვანცა – თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი
მელაშვილი გიორგიგიორგი მელაშვილი – თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი
თენგო სონიძესონიძე თენგიზი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა.
თოფურიძე ლაშა ლაშა მეიფარიანი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა) მათემატიკა; ბ) კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული მეცნიერება (ქართ. ფრანგ.); გ) ფიზიკა; დ) ქიმია; ე) ბიოლოგია; ვ) გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; ზ) გეოგრაფია; თ) გეოლოგია; ი)ელექტრონიკა; კ) ეკოლოგია
თოფურიძე გუკაგუკა თოფურიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება
სოფო ჟღენტისოფო ჟღენტი -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება
ნიკა შეყილაძეშეყილაძე ნიკოლოზ  - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა.
ბექა ქარცივაძექარცივაძე ბექა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა.
მარიამ სხირტლაძესხირტლაძე მარიამ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა.
ირაკლი სიხარულიძესიხარულიძე ირაკლი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა.
დავით ჭუმბურიძეჭუმბურიძე დავით  - კავასიის უნივერსიტეტი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა.
ნუცა ვარდანიძევარდანიძე ნუცა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი.
მარიამ მინაძემინაძე მარიამ – საქართველოს უნვიერსიტეტი, ინფორმატიკა (კომპიუტერული ინჟინერიის, კომპიუტერული დაპროგრამებისა ან კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების კონცენტრაციით); მატემატიკა; ფუნდამენტური ფიზიკა მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამით; გამოყენებითი ფიზიკა მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამით.
გიორგი კრაწაშვილიკრაწაშვილი გიორგი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა) მათემატიკა; ბ) კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული მეცნიერება (ქართ. ფრანგ.); გ) ფიზიკა; დ) ქიმია; ე) ბიოლოგია; ვ) გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; ზ) გეოგრაფია; თ) გეოლოგია; ი)ელექტრონიკა; კ) ეკოლოგია
მოდრეკელიძე მარიამ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა) მათემატიკა; ბ) კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული მეცნიერება (ქართ. ფრანგ.); გ) ფიზიკა; დ) ქიმია; ე) ბიოლოგია; ვ) გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; ზ) გეოგრაფია; თ) გეოლოგია; ი)ელექტრონიკა; კ) ეკოლოგია
ზაზაშვილი გიორგი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა) საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ბ) სოციოლოგია; გ) სოციალური მუშაობა; დ) ფსიქოლოგია; ე) პოლიტიკის მეცნიერება.
ინასარიძე ირინა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა) საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ბ) სოციოლოგია; გ) სოციალური მუშაობა; დ) ფსიქოლოგია; ე) პოლიტიკის მეცნიერება.
თათია ჯავახიშვილი ჯავახიშვილი თათია – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია.
ნიკოლოზ მესტვირიშვილი მესტვირიშვილი ნიკოლოზ – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი,საჰაერო მოძრაობის მართვა, საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების ტექნიკური ექსპლუატაცია, საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის კონტროლის ავტომატიზებული სისტემები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში, ფრენების უზრუნველყოფის რადიოლოკაციური და რადიონავიგაციური მიწისზედა საშუალებების და კომპლექსების ტექნიკური ექსპლუატაცია; აეროპორტების, აეროდრომებისა და გზების მშენებლობა და ექსპლუატაცია.
გორთამაშვილი ნინონინო გორთამაშვილი – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – დიპლომირებული მედიკოსი
ჩიჩუა მედეა – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფარმაცია
გაზდელიანი გვანცა –  სასწავლო უნივერსიტეტი (სეუ), ტურიზმი.
კოპალეიშვილი ზაურ – კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება
საპაროვი ანა
ტოგონიძე თეონა –  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება
ლაზარაშვილი თეონალაზარაშვილი თეონა – კავკასიის უნივერსიტეტი, ფილოლოგია (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, თურქული), ისტორია, არქეოლოგია, რეგიონმცოდნეობა (ევროპისმცოდნეობა, ამერიკისმცოდნეობა, კავკასიისმცოდნეობა).
აბდუშელიშვილი სოფიკო – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, ჟურნალისტიკა
ხარატიშვილი სოფიკო – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები
ნიკა სვანიძესვანიძე ნიკა
ავალიან იინგა - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მათემატიკა; კომპიუტერული ტექნოლოგიები
გურამ კრაწაშვილიკრაწაშვილი გურამ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკა; ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები; საინჟინრო ფიზიკა; მათემატიკა.
ტატიაშვილი თამარ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა; ქიმია; ბიოლოგია; ეკოლოგია; გეოგრაფია; ბიოსამედიცინო ინჟინერია
აბაშიძე თამარ