ორშაბათი 1)ისტორია
2)მათემატიკა
3)ქართული
4)ბიოლოგია
5)მს.კულტ
6)საგზაო
7)გეოგრაფია

სამშაბათი 1)ქიმია
2)ქართული
3)ბიოლოგია
4)ფიზიკა
5)ინგლისური
6)მათემატიკა

ოთხშაბათი 1)მათემატიკა
2)ისტორია
3)მს.კულტ
4)რუსული
5)ქართული
6)საგზაო

ხუთშაბათი 1)ქიმია
2)ფიზიკა
3)ქართული
4)სპორტი
5)მათემატიკა
6)ისტორია

პარკევი 1)ქართული
2)რუსული
3)ინგლისური
4)გეოგრაფია
5)მათემატიკა
6)ქიმია

კომენტარები - 0