11ბ

ორშაბათი
1. ბიოლოგია

2. მათემატიკა

3. ისტორია

4. ქართული

5. ქიმია

6. ფიზიკა

სამშაბათი
1. ფიზიკა

2. ბიოლოგია

3. მათემატიკა

4. ქართული

5. ქიმია

6. მოძრაობა

ოთხშაბათი
1. მათემატიკა

2. გეოგრაფია

3. ქართული

4. საგზაო

5. ქიმია

6. ინგლისური

ხუთშაბათი
1. მს.კულტ.

2. ისრორია

3. ბიოლოგია

4. ქართული

5. რუსული

6. მათემატიკა

7. საგზაო

პარასკევი
გეოგრაფია

ინგლისური

მათემატიკა

ქათული

ფიზიკა

რუსული

კომენტარები - 0