10ა

ორშაბათი
1)ბიოლოგია
2)ქართული
3)ისტორია
4)მათემატიკა
5)გეოგრაფია
6)ინგლისური
7)ფოლკლორი

სამშაბათი
1)ფიზიკა
2)ქიმია
3)ქართული

4)სამოქალაქო
5)რუსული
6)მათემატიკა

ოთხშაბათი
1)მათემატიკა
2)რუსული
3)ისტორია
4)ქართული
5)სპორტი
6)გეოგრაფია
7)ინგლისური

ხუთშაბათი
1)მათემატიკა
2)ბიოლოგია
3)ქიმია
4)ქართული

5)მათფოლკლორი
6)ქარსამოქალაქო

პარასკევი
1)ბიოლოგია
2)ფიზიკა
3)ქართული
4)მათემატიკა
5)სამოქალაქო
6)სპორტი

კომენტარები - 0