9ბ

ორშაბათი
1)ისტორია

2)ქართული

3)ქიმია

4)მათემატიკა

5)სამოქალაქო

6)სპორტი

7)ბიოლოგია

სამშაბათი
1)რუსული

2)ფიზიკა

3)ინგლისური

4)ქართული

5)ისტორია

6)მათემატიკა

7)მუსიკა

ოთხშაბათი
1)გეოგრაფია

2)სამოქალაქო

3)ფიზიკა

4)ქიმია

5)მათემატიკა

6)ბიოლოგია

7)ქართული

ხუთშაბათი
1)სპორტი

2)მათემატიკა

3)ისტორია

4)ქართული

5)ინგლისური

6)რუსული

პარასკევი
1)მათემატიკა

2)გეოგრაფია

3)ხელოვნება

4)ხელოვნება

5)ფიზიკა

6)ქართული

კომენტარები - 0