8ა

ორშაბათი
1)ფიზიკა
2)ქიმია
3)მათემატიკა
4)სპორტი
5)ქართული
6)ინგლისური

სამშაბათი
1)გეოგრაფია
2)ისტორია
3)ბიოლოგია
4)ქართული
5)მათემატიკა
6)რუსული

ოთხშაბათი
1)სპორტი
2)ქართული
3)ისტორია
4)მათემატიკა
5)ფიზიკა
6)მუსიკა

ხუთშაბათი
1)ინგლისური
2)გეოგრაფია
3)ქართული
4)ხელოვნება
5)ქიმია
6)მათემატიკა

პარასკევი
1)მუსიკა
2)ისტორია
3)ქართული
4)რუსული
5)ბიოლოგია
6)ინგლისური

კომენტარები - 0