7ბ

ორშაბათი
1)სპორტი
2)ისტორია
3)ქართული
4)გეოგრაფია
5)მათემატიკა
6)მუსიკა

სამშაბათი
1)ინგლისური
2)ბიოლოგია
3)მათემატიკა

4)ქართული
5)ისტორია
6)რუსული

ოთხშაბათი
1)ქართული
2)გეოგრაფია
3)სპორტი
4)მათემატიკა
5)ბიოლოგია

ხუთშაბათი
1)მუსიკა
2)ინგლისური
3)ხელოვნება
4)ქართული
5)რუსული

პარასკევი
1)ინგლისური
2)<იოლოგიაბbr>
3)ისტორია
4)მათემატიკა
5)ხელოვნება
6)ქართული

კომენტარები - 0