7ა

ორშაბათი
1)გეოგრაფია
2)ქართული
3)მსიუკა
4)მათემატიკა
5)რუსული
6)სპორტი

სამშაბათი
1)ბიოლოგია
2)ინგლისური
3)ხელოვნება

4)ისტორია
5)მათემატიკა
6)ქართული

ოთხშაბათი
1)რუსული
2)ხელოვნება
3)ქართული
4)გეოგრაფია
5)მათემატიკა
6)სპორტი

ხუთშაბათი
1)ისტორია
2)ქართული
3)ინგლისური
4)ბიოლოგია
5)მუსიკა

პარასკევი
1)ინგლისური
2)მათემატიკა
3)ბიოლოგია
4)ქართული
5)ისტორია

კომენტარები - 0