6ა

ორშაბათი
1)მათემატიკა
2)მუსიკა
3)რუსული
4)ქართული
5)სპორტი
6)ისტორია

სამშაბათი
1)ბუნება
2)ინგლისური
3)ქართული

4)მათემატიკა
5) ისტ-ი
6)ხელოვნება

ოთხშაბათი
1)ისტორია
2)რუსული
3)მათემატიკა
4)სპორტი
5)ქართული

ხუთშაბათი
1)ინგლისური
2)მათემატიკა
3) ისტ-ი
4)ქართული
5)ბუნება
6)მუსიკა

პარასკევი
1)ბუნება
2)ქართული
3)ისტორია
4)ხელოვნება
5)ინგლისური

კომენტარები - 0