10ბ

ორშაბათი
1)ქართული
2)რუსული
3)ფოლკლორი
4)ქიმია
5)მათემატიკა
6)გეოგრაფია

სამშაბათი
1)ქართული
2)სამოქალაქო
3)ფიზიკა

4)მათემატიკა
5)ინგლისური
6)ფოლკლორი
7)სპორტი

ოთხშაბათი
1)ბიოლოგია
2)ქართული
3)რუსული
4)ისტორია
5)მათემატიკა
6)ქიმია
7)გეოგრაფია

ხუთშაბათი
1)ქართული
2)მათემატიკა
3)ბიოლოგია
4)ფიზიკა
5)სამოქალაქო
6)ინგლისური
7)პსორტი

პარასკევი
1)ქართული
2)მათემატიკა
3)გეოგრაფია
4)ისტორია
5)სამოქალაქო
6)ბიოლოგია

კომენტარები - 0