4ა

ორშაბათი
მატემატიკა
ბუნება
მუსიკა
სპორტი
ქართული

სამშაბათი
ქართული
მათემატიკა
ინგლის
ხელოვნება

ოთხშაბათი
ქართული
ინგლის
მათემატიკა
ბუნება
ხელოვნება

ხუთშაბათი
ქართული
მათემატიკა
ქართული
სპორტი

პარასკევი
ბუნება
ინგლის
მათემატიკა
ქართული
მუსიკა

კომენტარები - 0