4ბ

ორშაბათი
ბუნება
ქართული
მათემატიკა
ინგლის

სამშაბათი
მუსიკა
სპორტი
მათემატიკა
ქართული
ქართული

ოთხშაბათი
ინგლის
მათემატიკა
ბუნება
ხატვა
ქართული

ხუთშაბათი
ხატვა
ქართული
სპორტი
მათემატიკა

პარასკევი
მათემატიკა
მუსიკა
ბიოლოგია
ინგლის
ქართული

კომენტარები - 0