1

ორშაბათი
ბუნება
მუსიკა
ქართული
ქართული
მათემატ

სამშაბათი
ინგლის
მათემატ
ქართული
სპორტი

ოთხშაბათი
მათემატ
ქართული
ქართული
ხელოვნება

ხუთშაბათი
მუსიკა
ინგლის
მათემატ
ქართული

პარასკევი
ქართული
მათემატიკა
ხელოვნება
სპორტი
ბუნება

კომენტარები - 0