11გ

ორშაბათი
ქართული
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
მათემატ
გეოგრაფია

სამშაბათი
ინგლის
ქართული
რუსული
მოძრ
მათემატ
ისტორია

ოთხშაბათი
ბიოლოგია
ქართული
ქიმია
სპორტი
მათემატ
კინო
კინო

ხუთშაბათი
ფიზიკა
ქართული
ქიმია
ისტორია
მათემატ
ინგლის

პარასკევი
რუსული
მოძრ
ისტორია
გეოგრაფია
მათემატ
ქართული

კომენტარები - 0