1

თბილისის 150-ე საჯარო სკოლის ეკონომიკის მასწავლებელი ნათია ჯემალის ასული კახნიაშვილი.

დავიბადე ქ. თბილისში 1977 წლის 1 მარტს. დავამთავრე 1 რკინიგზის საშუალო სკოლა, 1994 -1999 წწ. ვსწავლობდი თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ეკონომიკის ფაკულტეტზე          საფინანსო და საბანკო საქმიანობის მენეჯერის სპეციალობით, 2000-2003 ვსწავლობდი მეცნიერებათა აკადემიის პ. გუგუშვილის სახელობის ასპირანტურაში, 2009წ. დავამთავრე თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი– სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, 2008-2011 წწ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა.

გამოქვეყნების თარიღი - 10.01.2012 ჩანაწერის ავტორი -