0

ინგლისური ენის სერთიფიცირებული მასწავლებელი.

გამოქვეყნების თარიღი - 13.10.2012 ჩანაწერის ავტორი -
2

                               

პირადი ინფორმაცია:

ქეთევან  ლომთაძე დაბადებული ქ. თბილისში. 1974/28/09. დაოჯახებული.

განათლება:

წმინდა ნინოს სახ. საერო ინსტიტუტი.ინგლისური ენის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

გამოქვეყნების თარიღი - 10.01.2012 ჩანაწერის ავტორი -